Hållbar tillvaro

Vårt program Hållbar tillvaro riktar sig till dig som är intresserad av att vi tittar på ditt liv i utifrån ett holistiskt perspektiv. Vi går igenom bl.a din relationen till näring, rörelse, sömn m.m. Målet sätter du tillsammans med oss och du har motiverande och coachande samtal under hela processen.

Det är ett omfattande program på 14 veckor som är påfrestande för dig och fordrande för oss. Där av är både Johan och Jessika inblandade i tjänsten.

Tjänsten innehåller olika tester och utifrån testresultaten lägger vi upp de program som du behöver. Passar för dig som är intresserad av att lägga om sin livsstil.

Genom detta program skall du få med dig redskap för att på sikt skapa en livsstil som skall hålla i hela ditt liv.

Detta program startar 2 gånger per år i februari/augusti och det finns ett begränsat antal platser.