PFT – personlig funktionell träning

PFT – Personlig funktionell träning är för dig som önskar personlig träning utifrån ett holistiskt perspektiv och att träning handlar om naturlig rörelse för hela kroppen. Vi lägger vikt på grundmotoriska rörelser samt de rörelser vi som art homosapiens skall kunna göra. Det innebär att hantera sin egen kroppsvikt, smidighet, balans, koordination m.m. Passar bra för alla.