TypA

Terapeutisk massage

Vi genomför resultatorienterad terapeutisk massage där kundens hälsoutveckling står i centrum, där behandlingen skall ge ett kännbart resultat.